Tag: mufufu

Medicinmanden Samanya – Saxo forfatterskole opgave 6

24 maj, 2009 0

Konflikt Der findes tre vigtige grundregler i plotbaserede historier: Konflikt, konflikt og atter konflikt. Der er ingen, der gider læse om personer, som udelukkende er lykkelige og ikke møder modstand. Det bliver kedeligt. Der opstår f.eks. konflikt, hvis en person har et ønske, men møder modstand. Det kan enten være en ydre- eller en indre…

Af 2m@ss

Bussen til Kigali – Saxo forfatterskole opgave 5

17 maj, 2009 0

Fortællesynsvinkel Du kan vælge mellem flere forskellige fortællesynsvinkler, når du skriver en historie. De mest almindelige er: 1) Jeg-fortælleren 2) Personal-fortælleren (3. person). Her kan man have indre og/eller ydre syn. Når man kun har ydre syn kaldes det for en registrerende fortæller. Her holder fortælleren sig udenfor personernes indre og beskriver kun deres handlinger…

Af 2m@ss

Tåen – Saxo forfatterskole opgave 1

13 maj, 2009 0

Kom i gang Et blankt ‘papir’ kan være skræmmende. Hvad skal jeg skrive? Hvor skal jeg begynde? Emneord sætter rammer for teksten og sparker fantasien i gang. Godt råd: Skriv løs og tænk bagefter. Brug den kreative del af hjernen, når du skriver, og den rationelle, når du læser igennem og omskriver. Opgave Skriv en…

Af 2m@ss