browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: varm

Farvel morfar – Saxo forfatterskole opgave 2

Sanser I denne opgave arbejder vi med show, don’t tell (vis i stedet for at postulere), som vi uddyber i lektion 9. Vi oplever verden gennem vores sanser. Derfor er det godt at tale til læserens sanser, når du skriver. Det gør din historie mere levende. Vi har 5 sanser: Lugte-, høre-, smage-, syns- og … Continue reading »

Categories: Små historier | Tags: , , , , , | Leave a comment